Platební a storno podmínky

Ceny za vykonání jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, se řídí platným prováděcím předpisem, kterým je vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližším ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou. Ceny uvedené na Portálu jednotlivé zkoušky jsou ceny konečné.

Platební podmínky

Portál jednotlivé zkoušky nabízí tyto možnosti úhrady poplatku za vykonání jednotlivé zkoušky.

1. Platba bankovním převodem


  • Po odeslání objednávky bude objednavateli jednotlivé zkoušky zaslána faktura s platebními údaji.
  • Platební údaje obsahují číslo účtu Centra (1235071/0710), který je veden u České národní banky a variabilní symbol, kterým je číslo objednávky.
  • Po připsání dané částky na účet Centra bude objednavatel zkoušky o této skutečnosti informován e-mailem.
  • Úhradu poplatku za objednání jednotlivé zkoušky je nutné zaplatit nejpozději do 5 pracovních dnů od objednávky.
  • V případě, že nebude daná částka připsána na účet Centra do 8. března 2019, bude objednávka stornována.

Storno poplatky


  • Uchazeč o vykonání jednotlivé zkoušky má možnost odstoupit od objednávky zkoušky před úhradou poplatku za zkoušku. Za odstoupení od neuhrazené objednávky nejsou uchazeči účtovány žádné storno poplatky.
  • V případě, že uchazeč odstoupí od objednávky po úhradě poplatku za zkoušku, musí tak učinit přes Portál jednotlivé zkoušky v záložce Moje objednávky. Uchazeč musí zároveň vyplnit důvod pro storno objednávky. Za odstoupení od uhrazené objednávky, které je provedeno přes Portál jednotlivé zkoušky nejpozději dne 8. března 2019, nebudou uchazeči účtovány žádné storno poplatky, tj. uchazeči bude vrácen poplatek za zkoušku v plné výši. Za odstoupení od uhrazené objednávky po 8. březnu 2019 bude uchazeči účtován storno poplatek v plné výši uhrazené objednávky, tj. uhrazený poplatek se mu nevrací. Uhrazený poplatek se uchazeči nevrací ani v případě, kdy se k objednané zkoušce nedostaví.
  • Centrum si vyhrazuje právo stornovat objednávku uchazeče v případech, kdy nebude možné, aby uchazeč zkoušku absolvoval z důvodů na straně Centra. V takovémto případě bude uchazeči vrácen uhrazený poplatek v plné výši.