Zkoušky a předměty

Zkoušky a předměty jednotlivé zkoušky

Předměty a formy zkoušek, které je možné konat v rámci jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, jsou uvedeny v § 78 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Předměty:

 • český jazyk a literatura
 • matematika
 • matematika rozšiřující
 • cizí jazyk
  • anglický jazyk
  • německý jazyk
  • francouzský jazyk
  • ruský jazyk
  • španělský jazyk

Informace o jednotlivých zkouškách naleznete na stránkách maturita.cermat.cz.