Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.

Úvodní stránka

Upozornění:
Tato webová stránka neslouží pro maturanty! Pokud se chcete zaregistrovat k zasílání výsledkových dokumentů MZ, přejděte na Výsledkový portál žáka.

Základní informace o jednotlivé zkoušce

Jednotlivá zkouška, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, je zkouška konaná v rámci dalšího vzdělávání. Jako taková tedy není určena studujícím žákům středních škol. Podmínkou pro její absolvování je, že uchazeč nesmí být žákem střední školy a musí mít alespoň základní stupeň vzdělání. Jednotlivá zkouška není cestou k získání maturity a ani postupné složení jednotlivých zkoušek nevede k získání stupně vzdělání.


Předměty a zkoušky

Zkoušky, které jsou uchazeči o jednotlivou zkoušku nabízeny, odpovídají předmětům a zkouškám společné části maturitní zkoušky:

Český jazyk a literatura
Matematika
Matematika rozšiřující
Cizí jazykAnglický jazyk
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Španělský jazyk
Ruský jazyk

Čím může být jednotlivá zkouška pro uchazeče zajímavá?

K těm nejčastějším důvodům pro získání Osvědčení o jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, patří přijímací zkoušky na vysokou či vyšší odbornou školu nebo získání obecně uznávaného certifikátu jazykových či matematických dovedností pro potenciální či reálné zaměstnavatele.

Informace o podmínkách konání jednotlivé zkoušky naleznete v sekci Užitečné informace.


Důležité termíny

Přihlašování k jednotlivé zkoušce, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, pro termín podzim 2024 probíhá prostřednictvím Portálu jednotlivé zkoušky do 25. června 2024 .

Poplatek za objednání jednotlivé zkoušky musí být uhrazen nejpozději 2. července 2024.

Storno přihlášky je možné provést nejpozději do 2. července 2024. Pokud uchazeč zkoušku do tohoto termínu nestornuje podle podmínek pro storno přihlášky, nebude mu zaplacený poplatek vrácen ani v případě, že se ke zkoušce nedostaví.

Kritéria hodnocení zkoušek jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá společné části maturitní zkoušky, stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nejpozději 31. března 2024.