Zákon a vyhláška

Základní informace ustanovující jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, je stanovena § 113 a 113a zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon).

Pravidla stanovení a zveřejnění termínů konání jednotlivé zkoušky, formu, obsah a termíny pro podání přihlášky, dále formu a obsah dokumentace a osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy prováděcím právním předpisem. V prováděcím právním předpisu je rovněž stanovena nejvyšší možná úplata za jednotlivou zkoušku. Zmíněným právním předpisem je zde myšlena vyhláška č. 177/2009 Sb., tedy Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou.

Oba zmíněné právní předpisy jsou ke stažení zde.