Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.

Zákon a vyhláška

Základní informace ustanovující jednotlivou zkoušku, která svým obsahem a formou odpovídá zkoušce společné části maturitní zkoušky, je stanovena § 113 a 113a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Pravidla stanovení a zveřejnění termínů konání jednotlivé zkoušky, formu, obsah a termíny pro podání přihlášky, nejvyšší možnou úplatu za konání zkoušky, dále formu a obsah dokumentace a osvědčení o vykonání jednotlivé zkoušky stanovuje vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Oba zmíněné právní předpisy jsou ke stažení zde.