Naše webové stránky používají pouze nezbytné relační cookies, které jsou dočasné a zůstávají uloženy ve vašem zařízení jen do ukončení relace prohlížeče.

Jakmile dojde k zavření prohlížeče, provede se jejich vymazání z vašeho zařízení. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.

Přehled zkoušek

Ústní zkoušky budou konány v termínu 1.5.2024 až 1.5.2024.
Termín bude stanoven na základě počtu přihlášek k jednotlivým zkouškám a kapacitním možnostem dané školy pokud možno ve stejném termínu konání dílčích zkoušek formou didaktického testu a písemné práce.
Termín konání ústní zkoušky obdržíte v pozvánce k jednotlivé zkoušce dne 1.5.2024.
Zkouška Termíny konání Termín přihlášení Poplatek Objednat